Google Translate

Одлука о радном времену на Факултету у летњем периоду

Одлуке и обавештења  ::  уторак, 16.07.2019.

На основу члана 76. Статута, члана 55. и 56. Закона о раду РС (Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,75/14), декан Филозофског факултета Универзитета у Нишу, дана 21.06.2019. године, донела је Одлуку о радном времену на Факултету у летњем периоду.

Утврђује се радно време на Филозофском факултету у Нишу, у летњем периоду 2019. године, на следећи начин:

  1. Одлуком Наставно-научног већа Факултета утврђен је термин за коришћење годишњег одмора за наставнике и сараднике на Факултету у периоду од 17. јула до 23. августа 2019. године.
  2. Службе Секретаријата Факултета дежураће у периоду од 15. јула 2019. године до 24. августа 2019. само пре подне, од 8:00 до 12:00 часова. У овом периоду службе неће дежурати суботом.
  3. У периоду од 5. до 17. августа 2019. године Факултет неће радити због годишњег одмора. У овом периоду биће отворена зграда Деканата од 8:00 до 14:00 сати.