Нина Павловић

асистент
Кабинет
412
Консултације
Петак, 10:00 - 12:00
Предмети

Увод у анализу података

Посматрање и мерење у социологији

Научни метод у социологији

Основни истраживачки нацрти

Социологија масовног комуницирања

е-mail адреса