Google Translate

Нина Павловић

асистент
Кабинет
412
Консултације
Петак, 14.00 – 14.00
Предмети

Увод у анализу података

Посматрање и мерење у социологији

Научни метод у социологији

Основни истраживачки нацрти

Социологија масовног комуницирања

Адреса електронске поште