Google Translate

Нина Павловић

асистент
Кабинет
421
Консултације
Петак, 14.00 – 14.00
Предмети

Увод у анализу података

Посматрање и мерење у социологији

Научни метод у социологији

Основни истраживачки нацрти

Социологија масовног комуницирања

Социјална стратификација

Адреса електронске поште