Нина Павловић

асистент
Кабинет
412
Консултације
Четвртак, 15:00 - 17:00
Предмети

Увод у анализу података

Посматрање и мерење у социологији

Научни метод у социологији

Основни истраживачки нацрти

Социологија масовног комуницирања

е-mail адреса