Google Translate

мср Војин Ранђеловић

истраживач-приправник
Кабинет
121
Консултације
Петак, 10.00 – 12.00
Предмети

Балкански ратови

Историја народа Балкана 19. века

Историја Срба у Хабзбуршкој монархији

Методика наставе историје 1

Методика наставе историје 2

Општа савремена историја од 1939. године

Адреса електронске поште

Биографија

Војин Ранђеловић је рођен 28. јануара 1998. године у Нишу. Основну школу и гимназију завршио је у Нишу. Основне академске студије историје је завршио 2021. године на Департману за историју Филозофског факултета у Нишу. Звање мастер историчара стекао је 2022. године на Филозофском факултету у Нишу. За мастер рад је обрадио тему "Просветне прилике у Нишу и околини од 1878. до 1914. године". Докторске академске студије историје је уписао на Филозофском факултету у Београду 2022. године. Од марта 2023. године је истраживач-приправник на Департману за историју Филозофског факултета у Нишу.