Google Translate

мср Игор Стаменовић

истраживач-приправник
Кабинет
121
Консултације
Понедељак, 16.00 – 18.00

Напомена: Консултације планиране за 15. април биће одржане 17. априла (среда) од 14-16h.

Предмети

Историја Византије

Општа историја позног средњег века

Општа историја раног средњег века

Увод у историјске студије са методологијом I

Увод у историјске студије са методологијом II

Адреса електронске поште
Академски профили

Биографија

Игор Стаменовић је рођен 1991. године у Пироту. Дипломирао је 2015. године на Департману за историју Филозофског факултета у Нишу. Звање мастер историчара стекао је 2017. године на Филозофском факултету у Нишу одбранивши тезу „Урбанизациони токови у горњем и средњем Понишављу у XIV и XV веку“. Даље усавршавање наставио је на религиолошком смеру Православног богословског факултета Универзитета у Београду, где је 2021. године стекао звање мастер теолога. Уписао је докторске студије историје на Филозофском факултету у Нишу 2021. године. Од маја 2022. године је истраживач-приправник на Департману за историју Филозофског факултета у Нишу.

Поље његовог научног истраживања обухвата политичку, црквену и интелектуалну историју јужне и југоисточне Европе у 14. и 15. веку, те развој крсташког покрета у позном средњем веку.