Google Translate

Драгана Милић

истраживач-приправник
Кабинет
121
Консултације
Четвртак, 10.15 – 11.15
Предмети

Помоћне историјске науке I

Историја Срба до краја 11. века

Историја Срба у 12. и 13. веку

Историја Срба од 1300. до 1391. године

Историја Срба од 1391. до 1459. године

Трговина и саобраћај у српским земљама у средњем веку

Историјска географија II

Изградња законодавства у српским земљама у средњем веку

Адреса електронске поште
Академски профили

Биографија

Драгана Милић је рођена у Нишу 19. фебруара 1993. године. Гимназију „Бора Станковић“ у Нишу завршила је 2012. године. Основне академске студије историје уписала је 2012. године на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, где је дипломирала 2018. године, завршним радом на тему Немањини синови на српским фрескама XIII века. Мастер академске студије историје уписала је на Филозофском факултету у Нишу 2018. године, завршивши их одбраном мастер рада на тему Манастир Морача у XIII веку 2020. године. Докторске академске студије историје уписала је 2021. године на Филозофском факултету у Нишу, а од маја 2022. године ангажована је на Департману за историју Филозофског факултета у Нишу, у звању истраживач-приправник. Ужа научна област њеног интересовања је Историја српског народа у средњем веку.