Google Translate

Алекса Поповић

истраживач-сарадник
Кабинет
122
Консултације
Четвртак, 18.45 – 19.45
Предмети

Историја народа Балкана 20. века

Историја Срба од 1459. до 1606. године

Историја Срба од 1606. до 1800. године

Општа историја од 1492. до 1650. године

Општа историја од 1650. до 1789. године

Историја Југославије до 1941. године

Адреса електронске поште

Биографија

Алекса Поповић је рођен 1. септембра 1993. године у Нишу. „Средњу економску школу Ниш“ у Нишу завршио је 2012. године. Студије историје на Филозофском факултету Универзитета у Нишу уписао је 2012. године. Дипломирао је 13. априла 2017. године, завршним радом на тему Српске привилегије у Хабзбуршкој Монархији од 1690. до1792. године. Мастер академске студије историје уписао је на Департману за историју Филозофског факултета у Нишу 2017. године, завршивши их 26. децембра 2018. године, одбраном мастер рада на тему Слободни војнограничарски комунитети од 1748. до 1787. године. Ближе тематско поље научног занимања је Историја српског народа у раном новом веку (XVI-XVIII века) и Источно питање. Докторске академске студије историје је уписао на Филозофском факултету Универзитета у Нишу академске 2019/2020 године. Од 2019. године је ангажован на Департману за историју Филозофског факултета Универзитета у Нишу, у звању истраживач-приправник, а од 2023. у звању истраживач-сарадник.