Google Translate

мср Милан Виденовић

истраживач-приправник
Кабинет
121
Консултације
Среда, 13.30 – 15.00

Напомена: Консултације се због истраживања и усавршавања у иностранству изводе онлајн

Предмети

Историја Југославије до 1941. године

Историја Југославије од 1941. године

Историја Срба од 1800. до 1878. године

Историја Срба од 1878. до 1918. године

Општа историја од 1789. до 1871. године

Општа историја од 1871. до 1918. године

Адреса електронске поште

Биографија

Милан Виденовић, рођен је 16. децембра 1990. године у Зајечару, пореклом је из Минићева у Општини Књажевац.

Образовање

Основну школу завршио је у родном селу. Средњу школу "Бранислав Нушић" завршио је у Соко Бањи.

Основне академске студије историје на Филозофском факултету Универзитета у Нишу уписује 2009. године, где је и дипломирао 2014. године, са темом "Народна радикална странка у краљевини СХС/Југославији".

Мастер студије наставио је упоредо на Департману за социјални рад и социјану политику, где је одбранио мастер рад 2017. године на тему "Развијање социјалних вештина код ученика са сметњама у развоју".

Мастер рад на Департману за историју одбранио је 2019. године, са темом "Анексиона криза у дневном листу Политика".

Од 2019. године је студент докторских студија на Департману за историју.

Радни ангажман

Од почетка 2019. године радио је као практикант у Канцеларији за развој каријере и подршку студентима, исте године на јесен је ангажован на Департману за историју као истраживач приправник. У оквиру дозвољеног фонда часова држи вежбе из следећих предмета: Општа историје од 1789. до 1871. године , Општа историја од 1871. до 1918. године, Методика наставе историје 1, Историја Срба од 1800 до 1878. године, Историја Срба од 1878 до 1918. године, Историја Југославије до 1941. године, Историја Југославије од 1941. године.