Google Translate

мср Милан Виденовић

истраживач-приправник
Кабинет
18
Консултације
Среда, 13.30 – 15.00
Адреса електронске поште

Биографија

Милан Виденовић, рођен је 16. децембра 1990. године, пореклом је из Минићева у Општини Књажевац. Основну школу завршио је у родном селу. Средњу школу "Бранислав Нушић" завршио је у Соко Бањи. Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује 2009. године, где је и дипломирао 2014. године, на Департману за историју, са темом "Народна радикална странка у краљевини СХС/Југославији". Мастер студије наставио је упоредо на Департману за социјални рад и социјану политику, где је одбранио мастер рад 2017. године на тему "Развијање социјалних вештина код ученика са сметњама у развоју". Мастер рад на Департману за историју одбранио је 2019. године, са темом "Анексиона криза у дневном листу Политика". Од 2019. године је студент докторских студија на Департману за историју, а исте године је ангажован на Департману за историју као истраживач приправник.