Google Translate

мср Ненад Радуловић

асистент

Студенти који намеравају да полажу испите из Културне историје Византије и Културне старе старе Грчке у јунском року, дужни су да предају своје есеје по следећем распореду: есеј из Културне историје Византије до 12. јуна. Есеј из Културне историје старе Грчке до 24. јуна. Ако немате намеру да полажете неки од ова два испита у јунском року, не морате сад да пошаљете есеј. То можете да урадите пред онај испитни рок у коме планирате да изађете на испит.

Кабинет
432
Консултације
Четвртак, 11.45 – 12.45
Предмети

Историја старе Грчке и хеленистичког света

Историја старог Истока

Историјска географија I

Увод у историјске студије са методологијом I

Историја старог Рима

Увод у историјске студије са методологијом II

Културна историја старе Грчке

Адреса електронске поште