Google Translate

мср Ненад Радуловић

асистент
Кабинет
427
Предмети

Историја старе Грчке и хеленистичког света

Историја старог Истока

Историја старог Рима

Историјска географија I

Историја Византије

Општа историја позног средњег века

Општа историја раног средњег века

Увод у историјске студије са методологијом I

Увод у историјске студије са методологијом II

Културна историја старе Грчке

Адреса електронске поште

Биографија

Ненад Радуловић, рођен је 13. маја 1990. године у Краљеву, где је завршио основну школу и гимназију. Основне академске студије историје на Филозофском факултету у Нишу уписао је 2009. године, а завршио 2014. године одбраном завршног рада на тему Стефан Душан и Византија (1341-1355). Исте године уписао је мастер академске студије историје на Филозофском факултету у Нишу и успешно окончао 2016. године, одбраном мастер рада на тему Латински панегирици IV века као извор за доба тетрархије. Јануара 2018. године уписао је докторске академске студије историје на Филозофском факултету Универзитета у Београду.  Од 2019. године, ангажован је на Департману за историју Филозфског факултета у Нишу, најпре у звању демонстратора, а потом у звању асистента.