Google Translate

Јасмина Шаранац Стаменковић

доцент
Кабинет
121
Консултације
Четвртак, 13.30 – 15.30
Предмети

Историја Византије

Општа историја позног средњег века

Општа историја раног средњег века

Византијски државни апарат у 9-11 веку

Византијски тематски систем на Балкану 7-13. век

Историја Византије од 11. до 15. века

Историја Византије од 4. до 11. века

Општа историја средњег века

Адреса електронске поште