Google Translate

Јасмина Шаранац Стаменковић

ванредни професор
Кабинет
427
Консултације
Четвртак, 9.15 – 10.15
Петак, 9.15 – 10.15
Предмети

Историја Византије

Општа историја раног средњег века

Општа историја средњег века

Историја Византије од 11. до 15. века

Историја Византије од 4. до 11. века

Општа историја позног средњег века

Адреса електронске поште

Биографија

Јасмина (Драган) Шаранац Стаменковић рођена је 9. септембра 1985. године у Нишу, где је завршила основну школу и гимназију „Светозар Марковић“. Основне студије историје завршила је јуна 2010. године на Департману за историју Филозофског факултета Универзитета у Нишу, одбранивши дипломски рад под називом Традиција Бугарског царства у X и XI веку. Године 2009. проглашена је за најбољег апсолвента Департмана за историју Филозофског факултета Универзитета у Нишу и за студента генерације на истом Факултету. 

Докторске академске студије завршила је 2016. године на Катедри за историју Византије Филозофског факултета Универзитета у Београду успешно одбранивши докторску дисертацију Цар Константин Х Дука и Михаило Псел – историја једног односа. Била је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја на пројекту Традиција, иновација и идентитет у византијском свету Византолошког института САНУ (2010-2012). Од школске 2010/11 године до октобра 2014. године била је демонстратор на предметима Историја Византије од 4. до 11. века и Историја Византије од 11. до 15. века на Департману за историју Филозофског факултета Универзитета у Нишу.

Од фебруара 2013. године до октобра 2014. године била је запослена као истраживач-сарадник на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Хришћанска култура на Балкану у средњем веку: Византијско царство, Срби и Бугари од 9. до 15. века Филозофског факултета Универзитета у Београду. Од 2014. до 2016. године била је запослена као асистент на предметима Историја Византије, Византијска цивилизација и Културна историја Византије на Департману за историју Филозофског факултета Универзитета у Нишу.

Од 2016. године ради у звању доцента на Филозофском факултету Универзитета у Нишу. 

Интересовања Јасмине Шаранац Стаменковић највише су везана  за византијски XI век.