Google Translate

др Дејан Антић

ванредни професор
Кабинет
427
Консултације
Уторак, 13.00 – 14.00
Адреса електронске поште

Биографија

Дејан Антић је рођен у Врању. Гимназију „Бора Станковић“ завршио је 2006. године. На студијској групи за историју Филозофског факултета у Нишу дипломирао је 2010. године. Мастер академске студије завршио је 2012. године. Школске 2012/2013. године уписао је Докторске академске студије историје на Филозофском факултету у Нишу. Докторску дисертацију одбранио је 2017. године.  Током 2011. године радио је као демонстратор на Основним академским студијама историје Филозофског факултета у Нишу. Посао сарадника у настави обављао је 2012. године. Два пута је биран за асистента, 2013. и 2016. године. У звање доцента биран је 2018. године, а у звање ванредног професора изабран је 2022. године.

На Филозофском факултету у Нишу изводи наставу на свим нивоима студија на следећим предметима: Савремена историја српског народа I; Савремена историја српског народа II; Југ Србије у Великом рату (1914-1918); Балкански ратови;  Историја Срба у 20. веку; Политички, друштвени и културни живот Срба у модерно доба; Увод у историјске студије са методологијом; Методика наставе историје; Методичка пракса; Стварање Републике Српске; Модерна политичка историја Србије; Срби у Османском царству у 19 веку; Источно питање; Методологија научно-истраживачког рада.

Област интересовања: Политичка историја јужних српских крајева; Велики рат (1914-1918), Историја финансија и банкарства у Југославији, Историја штампе у XX веку, Историја српске цркве у XX веку, Српско-бугарски односи у XX веку, македонско питање, ВМРО.