Google Translate

др Милош Ђорђевић

ванредни професор
Кабинет
122
Консултације
Уторак, 12.00 – 13.00
Понедељак, 13.00 – 14.00

Напомена: Консултације у понедељак 28.10.2109. од 13 до 14 сати за студенте мастер и докторских студија.

Предмети

Историја Срба од 1459. до 1606. године

Историја Срба од 1606. до 1800. године

Општа историја од 1492. до 1650. године

Општа историја од 1650. до 1789. године

Општа историја новог века

Адреса електронске поште