Google Translate

др Милош Ђорђевић

ванредни професор
Кабинет
122
Консултације
Среда, 11.00 – 12.00
Четвртак, 11.30 – 13.00

Напомена: Консултације са студентима основних студија се одржавају средом, а са студентима мастер и докторских студија четвртком. Могуће је организовати онлајн консултације преко апликације google meet.

Предмети

Историја Срба од 1459. до 1606. године

Историја Срба од 1606. до 1800. године

Општа историја од 1492. до 1650. године

Општа историја од 1650. до 1789. године

Општа историја новог века

Адреса електронске поште

Биографија

Милош Ђорђевић рођен је у Приштини 02.10.1982. године. Запослен је у звању ванредног професора на Департману за историју Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Дипломирао је на Департману за историју 2005, а докторирао 2013. године. Као стипендиста аустријске фондације 2011. године, обавио је истраживања за докторску дисертацију "Краљевство Србија 1720-1739" у Државном архиву Аустрије у Бечу. Бави се проучавањем ране модерне историје, а посебно политиком Хабзбуршке монархије у Југоисточној Европи. Аутор је већег броја научних радова објављених у часописима и зборницима у земљи и иностранству.