др Мирослав Пешић

доцент

Основни подаци

Кабинет
122
Консултације
Среда, 12:00 - 13:00
Предмети

Историја Срба од 1800. до 1878. године

Историја Срба од 1878. до 1918. године

Историја Срба у Хабзбуршкој монархији

Методика наставе историје 1

Методика наставе историје 2

Источно питање

е-mail адреса