Google Translate

др Мирослав Пешић

ванредни професор
Кабинет
122
Консултације
Уторак, 11.00 – 12.00
Среда, 13.30 – 14.30
Предмети

Историја Срба од 1800. до 1878. године

Историја Срба од 1878. до 1918. године

Историја Срба у Хабзбуршкој монархији

Методика наставе историје 1

Методика наставе историје 2

Источно питање

Адреса електронске поште