Google Translate

др Мирослав Пешић

ванредни професор
Кабинет
122
Консултације
Понедељак, 11.00 – 12.00
Уторак, 12.45 – 13.45
Предмети

Историја Срба од 1800. до 1878. године

Историја Срба од 1878. до 1918. године

Историја Срба у Хабзбуршкој монархији

Методика наставе историје 1

Методика наставе историје 2

Источно питање

Адреса електронске поште

Биографија

Проф. др Мирослав Пешић је рођен 12. 01. 1981. године у Лесковцу. Основну школу завшио је у Власотинцу, а економску школу „Ђука Динић“ у Лесковцу. Филозофски факултет у Нишу студијска група за историју уписао је 2000. године, а дипломирао је 2004. године. Школске 2008/2009. године уписао је Докторске академске студије историје на Филозофском факултету у Нишу које је завршио 08. јула 2013. године. Од октобра 2007. године ради на Филозофском факултету као сарадник у настави на предметима Општа историја Новог века II и Национална историја од 1800. до 1918. године. Октобра 2009. године изабран је за асистента на предметима Историја Срба од 1800. до 1878; Историја Срба од 1878. до 1918. године и Општа историја од 1789. до 1871 и Општа историја од 1871 до 1918. године. Априла 2014. године изабран је за доцента на предметима Историја Срба од 1800. до 1878. и Историја Срба од 1878. до 1918. године. За ванредног професора на предметима Историја Срба од 1800.до 1878 и Историја Срба од 1878. до 1918. године изабран је априла 2019. године. Област научног интересовања: Политичка историја Србије и српског народа у 19. веку.