Google Translate

др Ирена Љубомировић

ванредни професор
Кабинет
432
Консултације
Четвртак, 11.00 – 12.00

Напомена: Консултације са студенима мастер студија су четвртком у термину од 13.30 до 14.30 у кабинету 432.

Предмети

Историја старе Грчке и хеленистичког света

Историја старог Рима

Историја старог Истока

Културна историја старе Грчке

Институционална, друштвена и културна историја позног Римског царства

Антички градови, комуникације и царске задужбине на тлу Србије

Историјска географија I

Адреса електронске поште