Google Translate

др Ирена Љубомировић

ванредни професор
Кабинет
432
Консултације
Четвртак, 13.00 – 14.00

Напомена: Због ситуације у вези са пандемијом covid 19 а по препоруци Министарства просвете и Управе факултета консултације ће се обављати on-line.

Предмети

Историја старе Грчке и хеленистичког света

Историја старог Рима

Историја старог Истока

Културна историја старе Грчке

Институционална, друштвена и културна историја позног Римског царства

Антички градови, комуникације и царске задужбине на тлу Србије

Историјска географија I

Адреса електронске поште