Google Translate

др Ирена Љубомировић

редовни професор
Кабинет
427
Консултације
Понедељак, 11.00 – 12.45
Предмети

Историја старе Грчке и хеленистичког света

Историја старог Рима

Историја старог Истока

Културна историја старе Грчке

Институционална, друштвена и културна историја позног Римског царства

Историјска географија I

Адреса електронске поште
Академски профили

Биографија

Ирена Љубомировић је рођена 1974. године у Нишу. На Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду дипломирала је 2000. године. Магистарски рад насловљен Понишавље у касној антици (IV-VI век) одбранила је 2008. године на Филозофском факултету у Косовској Митровици под менторством проф. др Радивоја Радића. Докторску дисертацију под називом Никола Вулић - историчар антике одбранила је дана 26. децембра 2011. године  на Филозофском факултету у Нишу. 

            Ирена Љубомировић је од октобра 2002. године запослена као асистент-приправник на Департману за историју Филозофског факултета у Нишу; од 2009. године, по стицању звања магистра, изабрана је за асистента за ужу научну област Историја (Историја старе Грчке и хеленистичког света и Историја старог Рима). У звање асистента држала је просеминарска вежбања из Увода у историјске студије, Историје старог Истока, Историје старе Грчке и хеленистичког светa, Историје старог Рима, Културне историје Грчке. Од школске 2012/13. године као доцент самостално изводи предавања и вежбе из већ поменутих предмета. У звање ванредног професора изабрана је децембра 2017. године.

            Учествовала је на више међународних научних скупова и објављивала је радове у домаћим тематским зборницима у часописима националног значаја и међународним часописима. Ужа област интересовања је период позне антике на простору римске провинције Мезије. 

Објавила је две монографије и уџбеник:

Никола Вулић-историчар антике, Ниш, Филозофски факултет 2013.

Ниш и Понишавље у III и IV веку п.н.е., Ниш, Филозофски факултет 2017.  

Историјска географија античког доба (коаутор Ненад Радуловић), Ниш, Филозофски факултет 2022.