Google Translate

др Ђорђе Ђекић

ванредни професор
Кабинет
122
Консултације
Четвртак, 11.00 – 12.00

Напомена: Консултације за студенте мастер академских студија: Среда од 16 до 17 часова

Предмети

Историја Срба у средњем веку

Историја Срба у 12. и 13. веку

Трговина и саобраћај у српским земљама у средњем веку

Политички и друштвени развитак српских земаља у средњем веку

Простор, становништво и привреда српских земаља у средњем веку

Историја Срба до краја 11. века

Изградња законодавства у српским земљама у средњем веку

Адреса електронске поште