Google Translate

др Ђорђе Ђекић

ванредни професор
Кабинет
122
Консултације
Четвртак, 18.00 – 19.00
Предмети

Историја Срба у средњем веку

Историја Срба у 12. и 13. веку

Трговина и саобраћај у српским земљама у средњем веку

Политички и друштвени развитак српских земаља у средњем веку

Простор, становништво и привреда српских земаља у средњем веку

Историја Срба до краја 11. века

Адреса електронске поште