Google Translate

др Славиша Недељковић

редовни професор
Кабинет
122
Консултације
Уторак, 14.00 – 15.00
Уторак, 13.00 – 14.00

Напомена: У складу са препорукама Министарства просвете и Управе факултета консултације се обављају on-line.

Предмети

Историја народа Балкана 19. века

Историја народа Балкана 20. века

Источно питање

Општа историја 20. века

Адреса електронске поште

Биографија

Славиша Добривоје Недељковић рођен је у Приштини 16. јула 1966. године.  Основну и средњу школу завршио је у Приштини. Године 1986. започео је студије на Одсеку за историју Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Дипломирао је 1990. године, а две године касније уписао је постдипломске студије на катедри за Историју Филозофског факултета у Београду. Магистрирао је 1997. године са темом „Косовски вилајет од 1903. до 1908. године“ код  ментор проф. др Михаила Војводића, На Филозофском факултету у Београду јуна 2008. године одбранио је докторску дисертацију „Културно-просветна и национална политика Србије према Косову и Метохији од 1856. до 1897. године. Дисертација је урађена под менторством проф. др Михаила Војводића.

-  професионална каријера

Од 1992. до 2002. године, био је запослен као асистент на Одељењу за историју Филозофског факултета у Приштини. Од 1. марта 2002. године, запослен је на Департману за историју Филозофског факултета у Нишу, и то као асистент на предметима Општа историја XX века и Историја народа Балкана XIX и XX века. Фебруара 2009. године, изабран је у наставничко звање Доцент за ужу научну област Историја, за предмете Историја народа Балкана 19. века и Историја народа Балкана 20. века.  У новембру 2013. године изабран је у наставничко звање Ванредни професор. Јула 2020. године изабран је у наставничко звање Редовни професор. На Филозофском факултету у Нишу наставу изводи на сва три нивоа студија историје.  Аутор је три монографије и више десетина научних радова.