Google Translate

др Зоран Димић

ванредни професор
Кабинет
124
Консултације
Понедељак, 11.45 – 13.45
Предмети

Историја раномодерне филозофије

Историја модерне филозофије

Филозофија васпитања и образовања

Филозофија медицине

Модерна трансформација филозофије

Савремени изазови високошколског образовања

Адреса електронске поште
Академски профили