Google Translate

др Слађана Ристић Горгиев

редовни професор
Кабинет
413
Консултације
Понедељак, 12.00 – 14.00
Предмети

Историја античке филозофије 1

Историја античке филозофије 2

Историја средњовековне филозофије 1

Историја средњовековне филозофије 2

Филозофија религије

Филозофија ума

Филозофија историје 1

Филозофија историје 2

Адреса електронске поште