Google Translate

Владимир Фигар

асистент
Кабинет
418
Консултације
Уторак, 12.00 – 14.00
Предмети

Увод у когнитивну лингвистику

Савремени енглески језик 3

Савремени енглески језик 4

Савремени енглески језик 5

Семантика именовања

Когнитивна семантика

Адреса електронске поште
Академски профили