Google Translate

Владимир Фигар

асистент
Кабинет
418
Консултације
Четвртак, 16.00 – 18.00

Напомена: За време трајања ванредног стања за консултације ћу бити доступан онлајн - преко мејла или апликације Google Meet. Четвртком од 16.00 до 18.00, а можемо да договоримо и други термин.

Предмети

Увод у когнитивну лингвистику

Савремени енглески језик 3

Савремени енглески језик 4

Савремени енглески језик 5

Семантика именовања

Когнитивна семантика

Адреса електронске поште
Академски профили