Google Translate

др Милица Радуловић

доцент
Кабинет
418
Консултације
Среда, 12.00 – 14.00
Среда, 14.00 – 16.00
Предмети

Савремени енглески језик 1

Савремени енглески језик 4

Савремени енглески језик 6

Интегрисане вештине: развијање прагматичке компетенције

Интегрисане вештине: разумевање писаног и говорног језика

Анализа дискурса

Прагмадијалектика

Адреса електронске поште