Google Translate

др Милица Радуловић

ванредни професор
Кабинет
418
Консултације
Четвртак, 17.15 – 19.15
Предмети

Савремени енглески језик 1

Савремени енглески језик 6

Развијање прагматичке компетенције у настави енглеског језика

Разумевање писаног и говорног језика

Анализа дискурса

Прагмадијалектика

Лингвистика и интердисциплинарност

Методологија лингвистичких истраживања

Језик и аргументација

Увод у лексикографију

Адреса електронске поште
Академски профили