Google Translate

др Нина Лазаревић

доцент
Кабинет
422
Консултације
Уторак, 10.00 – 12.00

Напомена: На одсуству током школске 2019-2020. године.

Предмети

Енглески језик у британској култури

Методика наставе енглеског језика 1

Методика наставе енглеског језика 2

Интегрисане вештине: критичко читање

Елементи културе у настави енглеског језика

Тестирање у настави енглеског као страног језика

Интеркултурна комуникативна компетенција

Креирање материјала за наставу енглeског као станог језика

Адреса електронске поште