Google Translate

Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима 4

Конференције  ::  понедељак, 02.10.2017.
Пуни назив конференције
Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима 4 / Cultura materială şi spirituală a Sârbilor din regiunile multietnice şi / sau periferice
Датум почетка
петак, 13 октобар 2017
Датум затварања
недеља, 15 октобар 2017
Локација
Филозофски факултет у Нишу
Котизација
Да
Износ котизације
3.500,00 динара
Контакт особа
Мирјана Бојанић Ћирковић
Контакт адреса електронске поште
Контакт телефон
-
Електронска пријава

Међународни научни скуп

МАТЕРИЈАЛНА И ДУХОВНА КУЛТУРА СРБА У МУЛТИЕТНИЧКИМ СРЕДИНАМА И / ИЛИ ПЕРИФЕРНИМ ОБЛАСТИМА 4

Ниш, 13-15 октобар 2017.

Simpozionulştiinţificinternaţional

CULTURA MATERIALĂ ŞI SPIRITUALĂ A SÂRBILOR DIN REGIUNILE MULTIETNICE ŞI / SAU PERIFERICE

Niš, 13-15 octombrie 2017

У организацији Филозофског факултета Универзитета у Нишу, Филолошког, историјског и теолошког факултета Западног универзитета у Темишвару и Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији Савеза Срба у Румунији из Темишвара, на Филозофском факултету Универзитета у Нишу од 13. до 15. октобра 2017. године одржаће се четврти по реду Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима / Simpozionulştiinţificinternaţional Cultura materialǎ şi spiritualǎ a Sǎrbilor din regiunile multietnic şi/sau periferice, Niš , 13-15 octombrie 2017.

Отварање скупа предвиђено је за 10.00 сати у Великој сали (434) на IV спрату Филозофског факултета, а потом ће уследити пленарна предавања и промоција часописа Исходишта 3.

Учесници Скупа уплаћују котизацију од 3.500,00 динара на рачун Филозофског факултета 840˗1818666˗89, позив на број 74212125, са сврхом уплате „Котизација за учешће на научном скупу Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима“. Потврда о уплати котизације доставља се до почетка скупа (поштом, скенирана електронском поштом или лично).