Google Translate

Социологија у XXI веку: изазови и перспективе

Конференције  ::  понедељак, 16.07.2018.  ::   Прилози
array(10) {
 [0]=>
 object(stdClass)#926 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "20"
  ["name"]=>
  string(44) "Пуни назив конференције"
  ["value"]=>
  string(80) "Социологија у XXI веку: изазови и перспективе"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "1"
  ["alias"]=>
  string(9) "konfnaziv"
 }
 [2]=>
 object(stdClass)#977 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "22"
  ["name"]=>
  string(25) "Датум почетка"
  ["value"]=>
  string(38) "субота, 10 новембар 2018"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "3"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfdatumpoc"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2018-11-10"
 }
 [3]=>
 object(stdClass)#978 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "23"
  ["name"]=>
  string(29) "Датум затварања"
  ["value"]=>
  string(38) "недеља, 11 новембар 2018"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "4"
  ["alias"]=>
  string(13) "konfdatumkraj"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2018-11-11"
 }
 [4]=>
 object(stdClass)#979 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "24"
  ["name"]=>
  string(16) "Локација"
  ["value"]=>
  string(49) "Филозофски факултет у Нишу"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "5"
  ["alias"]=>
  string(7) "konflok"
 }
 [5]=>
 object(stdClass)#980 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "25"
  ["name"]=>
  string(20) "Котизација"
  ["value"]=>
  string(4) "Да"
  ["type"]=>
  string(6) "select"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "6"
  ["alias"]=>
  string(7) "konfkot"
 }
 [6]=>
 object(stdClass)#981 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "26"
  ["name"]=>
  string(31) "Износ котизације"
  ["value"]=>
  string(11) "5000 дин"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "7"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfkotiznos"
 }
 [7]=>
 object(stdClass)#982 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "27"
  ["name"]=>
  string(25) "Контакт особа"
  ["value"]=>
  string(84) "Проф. др Јасмина Петровић, МА Ненад Станојевић"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "8"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktosoba"
 }
 [8]=>
 object(stdClass)#983 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "28"
  ["name"]=>
  string(61) "Контакт адреса електронске поште"
  ["value"]=>
  string(385) ""
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "9"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktemail"
 }
 [9]=>
 object(stdClass)#984 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "29"
  ["name"]=>
  string(29) "Контакт телефон"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "10"
  ["alias"]=>
  string(14) "konfkontakttel"
 }
 [10]=>
 object(stdClass)#985 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "60"
  ["name"]=>
  string(37) "Електронска пријава"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "11"
  ["alias"]=>
  string(16) "efelektronskaurl"
 }
}
Пуни назив конференције
Социологија у XXI веку: изазови и перспективе
Датум почетка
субота, 10 новембар 2018
Датум затварања
недеља, 11 новембар 2018
Локација
Филозофски факултет у Нишу
Котизација
Да
Износ котизације
5000 дин
Контакт особа
Проф. др Јасмина Петровић, МА Ненад Станојевић
Контакт адреса електронске поште
Контакт телефон
-
Електронска пријава

Текуће, 2018. године навршава се 80 година од оснивања Друштва за социологију и друштвене науке, из кога се касније развило Српско социолошко друштво. Истовремено, ове године обележавамо и 80 година постојања Социолошког прегледа, часописа нашег Друштва, који је настао као резултат рада оснивача Друштва за социологију и друштвене науке.

Два јубилеја везана за развој социологије у Србији (и на просторима некадашње Југославије) повод су да се критички осврнемо на позицију социологије као науке и као професије и упитамо о перспективи њеног даљег развоја.

Наш овогодишњи скуп поставља пред учеснике нека од ових питања/тема:

 1. о потенцијалима социолога и социолошког приступа/социолошке имагинације да се носе са проблемима друштва у XXI веку;
 2. да ли глобализација, као друштвени процес, који води ка прихватању глобалне социолошке парадигме (тј. потреби да се у компаративној и транскултуралној перспективи сагледају друштвени феномени) и превазилажењу националних оквира социолошког истраживања, представља подстицај развоју социологије и како то она чини?
 3. да ли истраживање социјалних разлика, које додатно глобализација увећава, помера на друштвену маргину социологију као науку која истражује изворе и исходе неједнакости и механизме преко којих се оне одржавају, како би се сачувао „смоквин лист“ постојећих друштвених система и глобалног поретка уопште?
 4. да ли је социологија у кризи и ако јесте који су могући узроци те кризе? Да ли се они налазе у приклањању једног броја социолога mainstream курсу глобалног капитализма или се догађа баш супротно: заговарање системских алтернатива, „субверзивно деловање“ у склопу социолошког промишљања друштвених феномена?
 5. мултидисциплинарност истраживања друштвених појава и проблема дисциплинарном (социолошком) проучавању. Однос ова два приступа и њихов утицај на развој социологије. Да ли предлози из Извештаја Гулбенкијанове комисије заиста „отварају“ друштвене науке, укључив и социологију као најопштију науку о друштву? Сцијентизам vs. хуманизам у социолошкој науци? Одрживост једног и/или другог приступа у савременој социологији;
 6. теоријски и методолошки плурализам у социологији XXI века: предност или ограничење савремене социологије;
 7. да ли је најновија варијанта неолиберализма – глобализам – изражен и кроз флексибилизацију радног места, захтев да људи раде више послова како би могли да „квалитетније“ (материјално) живе, допринела смањивању критичког односа према систему, наводећи социологе ка опортунистичком и конфомистичком прихватању таквог стања ствари?
 8. зашто у Србији (и свету) постоји криза одређених социолошких дисциплина, док друге напросто „цветају“? О настанку нових социолошких дисциплина;
 9. каква је истраживачка пракса социологије? Фундаментална и примењена истраживања у социологији. О коњунктурности социолошког истраживања;
 10. значај социолошког „прекограничног“ повезивања и могућности area study приступа на подручју некадашње Југославије/ Балкана/ југозападне Европе?
 11. да ли је научно/струковно организовање социолога кроз Српско социолошко друштво довољно како би се штитили интереси струке или је потребно организовати неке друге делотворније облике супротстављања маргинализацији струке (нпр. струковни синдикат)?

....

Теме које смо предочили су само нека од питања која се постављају пред социолошку заједницу и на која би требало да покушамо да дамо одговор. Свакако, у обзир долазе и друге теме, питања и области за које учесници сматрају да их треба критички сагледати - научно или стручно. Добродошли су сви радови, без обзира да ли су теоријски или емпиријски.

 

ВАЖНИ ДАТУМИ

1. септембар 2018: пријава теме и апстракта (наслов рада, апстракт до 200 речи и до 5 кључних речи на српском; подразумевајуће је достављање превода наслова, апстракта и кључних речи на енглески или руски језик. Учесници са бивших југословенских простора могу поднети пријаве на свом матерњем језику уз превод на енглески или руски)

15. септембар 2018: обавештење о прихватању теме и апстракта

Датум одржавања конференције: 10. новембар (опционо и 11.новембар у зависности од броја прихваћених пријава за скуп)

31. децембар 2018: достављање дефинитивне верзије рада према Упутству које ће бити упућено свима чији су научни радови прихваћени за излагање.

У зависности од броја пријављених, рад ће бити организован по секцијама.

У паузи конференције предвиђено је одржавање редовне Годишње скупштине Српског социолошког друштва. Сви који желе да пуноправно учествују у раду Скупштине у обавези су да до 1. септембра 2018. измире заостале обавезе у погледу чланарине. Предвиђа се и одржавање промоције социолошких издања, као и продаја социолошких књига, уз попусте које ће обезбедити издавачи.

Котизација за конференцију износи 5000 динара (за учеснике из Србије), чиме су покривени материјал за конференцију (укључујући и штампано издање Зборника апстраката), освежење у паузама, свечана вечера и штампани зборник радова у целини.

Добродошли у Ниш!

Контакт: