Google Translate

Преузимање

Категорија: Акредитација

Извештаји, уверења и одлуке Комисије за акредитацију и проверу факултета.
folder_blue.png
Уверења Комисије за акредитацију и проверу квалитета о акредитацији студијских програма основних академских студија Филозофског факултета у Нишу
folder_blue.png
Уверења Комисије за акредитацију и проверу квалитета о акредитацији студијских програма мастер академских студија Филозофског факултета у Нишу
folder_blue.png
Уверења Комисије за акредитацију и проверу квалитета о акредитацији студијских програма докторских академских студија Филозофског факултета у Нишу
folder_blue.png
Уверења о акредитацији установе, одлуке и извештаји