Google Translate

Преузимање

Категорија: Општа акта

Статут Филозофског факултета и текст Закона о високом образовању
четвртак
23. април 2015.
петак
4. март 2022.
Статут Филозофског факултета (јун 2020)
среда
10. јун 2020.
среда
10. јун 2020.
Одлука о изменама и допунама Статута Филозофског факултета Универзитета у Нишу број 124/1-2 од 02.04.2018. године
четвртак
23. април 2015.
четвртак
23. април 2015.
Овим Законом уређује се систем високог образовања, услови и начин обављања делатности високог образовања, финансирање, као и друга питања од значаја за обављање ове делатности.