Преузимање

Категорија: Општа акта

Статут Филозофског факултета и текст Закона о високом образовању
четвртак
23. април 2015.
уторак
17. април 2018.
Статут Филозофског факултета (март 2013)
четвртак
23. април 2015.
четвртак
23. април 2015.
Овим Законом уређује се систем високог образовања, услови и начин обављања делатности високог образовања, финансирање, као и друга питања од значаја за обављање ове делатности.