Google Translate

Преузимање

Категорија: Обрасци за студенте докторских академских студија и наставнике-менторе

Разни обрасци за студенте докторских академских студија и наставнике-менторе (образац 2, пријава теме, извештај о научној заснованости теме итд)
субота
3. октобар 2015.
среда
23. октобар 2019.
Образац 2 - Сагласност ментора
субота
3. октобар 2015.
среда
23. октобар 2019.
Образац 2 - Сагласност ментора
субота
3. октобар 2015.
уторак
27. фебруар 2018.
Образац Д1 - Пријава теме докторске дисертације
субота
3. октобар 2015.
уторак
27. фебруар 2018.
Образац Д1 - Пријава теме докторске дисертације
субота
3. октобар 2015.
субота
3. октобар 2015.
Образац Д2 - Извештај о научној заснованости теме
субота
3. октобар 2015.
субота
3. октобар 2015.
Образац Д2 - Извештај о научној заснованости теме
субота
3. октобар 2015.
субота
3. октобар 2015.
Образац Д3 - Захтев за одређивање Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације
субота
3. октобар 2015.
субота
3. октобар 2015.
Образац Д3 - Захтев за одређивање Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације
субота
3. октобар 2015.
субота
3. октобар 2015.
Образац Д4 - Извештај о оцени докторске дисертације
субота
3. октобар 2015.
субота
3. октобар 2015.
Образац Д4 - Извештај о оцени докторске дисертације