Google Translate

Преузимање

Категорија: Обрасци за студенте мастер академских студија

Разни обрасци за студенте мастер академских студија (пријава рада, форма итд)
субота
3. октобар 2015.
уторак
18. април 2017.
Шаблон за израду корице и прве стране мастер рада (имају идентичан изглед!) у DOC формату
субота
3. октобар 2015.
среда
12. мај 2021.
Образац за пријаву теме за израду мастер рада у DOC формату
уторак
18. април 2017.
уторак
18. април 2017.
Изјава о аутентичности мастер рада у DOC формату
четвртак
1. фебруар 2018.
четвртак
1. фебруар 2018.
субота
3. октобар 2015.
уторак
18. април 2017.
Шаблон за израду корице и прве стране мастер рада (имају идентичан изглед!) у PDF формату
субота
3. октобар 2015.
среда
12. мај 2021.
Образац за пријаву теме за израду мастер рада у PDF формату
уторак
18. април 2017.
уторак
18. април 2017.
Изјава о аутентичности мастер рада у PDF формату
четвртак
1. фебруар 2018.
четвртак
1. фебруар 2018.