Филозофски факултет у Нишу

Канцеларија 205

Радно време:

  • понедељак-петак 12:00-15:00
  • уторак-четвртак 12:00-14:00

тел. 018/514-312, локал 141

Стручни сарадник за мастер и докторске академске студије
МАС: Филозофије, психологије, историје, социологије и комуникологије
ДАС: Психологије, социологије и историје

Симонида Пејчић

Стручни сарадник за мастер и докторске академске студије
МАС: Педагогије, филологије, француског језика и књижевности, руског језика и књижевности, англистике, социјалног рада, мастер предметне наставе
ДАС: Филологије, медији и друштво

Лидија Станковић
.