Ивана Митић

асистент
Кабинет
402
Консултације
Среда, 09:50 - 11:50
Предмети

Увод у општу лингвистику

Српски језик

Синтакса српског језика у формалном кључу

Синтакса 2

Синтакса 1

Правци у лингвистици

Норма српског језика

Стилистика

Методологија лингвистичких истраживања

е-mail адреса
Остало

https://ni-rs.academia.edu/IvanaMitic