Google Translate

др Зоран Станковић

ванредни професор
Кабинет
419
Консултације
Понедељак, 12:00 - 14:00
Предмети

Дидактичке иновације

Мултимедијални системи у образовању

Образовна технологија

Информатика

Стратегије ефикасног образовања

Методичка пракса

е-mail адреса